7.7.10

Εργοστάσιο Ζανόν: 9 χρόνια χωρίς αφεντικά

Πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι τα λέει απλά και καλά-όπως μας τα θέλει ο πρηχτ-μανωλ.

Εργοστάσιο Ζανόν: 9 χρόνια χωρίς αφεντικά

Δεν υπάρχουν σχόλια: